ห้องปฏิบัติการระบบการขนส่ง (Transportation System Laboratory) เน้นการวิจัยและพัฒนาแบบจำลองและเทคนิคเพื่อการประเมินนโยบายและโครงการด้านการขนส่งในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาการจราจรและขนส่งในขั้นวิกฤตเนื่องจากการเจริญเติบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ประกาศ  

การประชุมคณะกรรมการบริหาร CDM ครั้งที่ 50 เรื่องพลังงานทดทาน (BIODEISEL) ได้อนุมัติหัวข้อ NM0258,NM0266 และการรวมหัวข้อ NM0233 กับหัวข้อ ACM0017เข้าด้วยกัน.

ประกาศการใช้คู่มือ การลดมลพิษในด้านสัญจร

Prof. Dr. AtsushiและProf. Dr. Morisugi บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการจราจรและการผันผวนสภาพภูมิอากาศ (TraCC)-WCTRSและCOP15 ในงานประชุมนานาชาติ นาโกย่า 2009

Road Safety on Four Continents ได้เปิดตัวที่Abu Dhabi


มีอะไรใหม่?  
อัพเดท  

ข่าว